Strona główna
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Zasady ochrony danych w Grupie Bosch
Robert Bosch sp. z o.o. (w dalszej części „Bosch“ bądź „My“ lub "Nam") cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie "ofertą online") oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.
1. Robert Bosch sp. z o.o. szanuje Państwa prywatnośćOchrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.
Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.
2. Podmiot OdpowiedzialnyPodmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Robert Bosch sp. z o.o.; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.
Nasze dane kontaktowe wyglądają następująco:Robert Bosch Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Polska
Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmyRafał Rudziński, Piotr Pyzio
Numer telefonu+48 (0) 22 715 40 00
3 Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych3.1 Przetwarzane są następujące kategorie danych:
 • dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres IP)
 • dane referencyjne umowy (stosunek umowny, interes związany z produktem bądź umową)
 • historia klienta
 • dane rozliczeniowe umowy i dane płatnicze
 • dane planowania i kontrolne
 • dane zmienne
 • dane informacyjne (od stron trzecich, np. wywiadowni gospodarczych, lub z wykazów publicznych)

3.2 ZasadyDane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby.
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody odnośnie do tego, np. w ramach rejestracji.
3.3 Cele przetwarzania i podstawy prawne
 • Udostępnienie tej oferty online i wykonanie umowy zgodnie z naszymi warunkami umowy, łącznie z rozliczeniem (podstawy prawne: wykonanie umowy).
 • Do odpowiadania na zapytania użytkowników w ramach chat boardu (podstawy prawne: wykonanie umowy bądź uzasadniony interes w związku z poprawą jakości produktów/usług).
 • Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).
 • Autoreklama i reklama obca oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w dopuszczalnym ustawowozakresie bądź w oparciu o udzielenie zgody(podstawa prawna: zgoda / uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).
 • Badania produktowe bądź konsumenckie przez pocztę elektroniczną i/lub telefon, o ile udzielili Państwo na nie wyraźnej zgody (podstawa prawna: udzielenie zgody). Adnotacja: jeżeli do badań włączymy instytut badania rynku, będzie on działał wyłączniena nasze zlecenie i zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Przeprowadzanie konkursów lub akcji rabatowych zgodnie z odnośnymi warunkami konkursów lub warunkami akcji rabatowych(podstawa prawna: wykonanie umowy).
 • Wysyłka newslettera za zgodą odbiorcy przez pocztę elektroniczną bądź SMS/MMS(podstawa prawna: udzielenie zgody).
 • Prowadzenie społeczności zarejestrowanych członków w celu [proszę dopisać cele społeczności](podstawa prawna: wykonanie umowy).
 • Zachowanie i obrona naszych praw(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

3.4 RejestracjaJeżeli chcieliby Państwo skorzystać z usług, które wymagają zawarcia umowy, prosimy o zarejestrowanie się. W ramach rejestracji zbieramy na zasadzie dobrowolności dane osobowe (np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, ewentualnie informacje dotyczące żądanego rodzaju płatności bądź posiadacza konta) oraz ewentualnie inne dane potrzebne do ustanowienia i wykonania umowy. Obowiązkowe dane są oznaczone za pomocą *.
3.5 Pliki dziennikaPrzy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika.
Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym.
Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy; odnośnie do tego patrz punkt Analiza internetowa.
W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje:
 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp do oferty online;
 • adres strony internetowej, z której wyświetlona została oferta online (tzw. URL pochodzenia lub referera);
 • nazwa dostawcy usług, poprzez którego odbywa się dostęp do oferty online;
 • nazwa pobranych plików bądź informacji;
 • data i godzina oraz czas trwania pobierania;
 • ilość przesłanych danych;
 • system operacyjny i informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej, łącznie z zainstalowanymi wtyczkami (np. do Flash Playera);
 • kod statusu http (np. "zapytanie powiodło się" lub "nie znaleziono żądanego pliku").
3.6 Chat BoardW przypadku tej oferty online dajemy Państwu możliwość zasięgnięcia w ramach chatu porady dotyczącej oferowanych przez nas produktów i usług. Podczas korzystania z chatu jego przebieg jest przez nas zapisywany. Po zakończeniu chatu dane te są usuwane w krótkim terminie, o ile chat nie jest częścią zapytania o pomoc techniczną lub zapytania serwisowego. W tym ostatnim przypadku treść chatu jest przyporządkowywana do Państwa konta klienta i zapisywana w celach wykonania umowy.
3.7 DzieciTa oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16. roku życia.
3.8 Przekazywanie danychPaństwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w punkcie Cele przetwarzania i podstawy prawne. Stroną trzecią mogą być również inne firmy Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej na podstawie uzasadnionego interesu, jest to wyjaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.
Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile bylibyśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnego nakazu urzędowego bądź sądowego.
3.8.1 Dostawcy usług (ogólnie)Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch.
3.8.2 Dostawcy usług płatniczychAngażujemy zewnętrznych dostawców usług płatniczych.Zależnie od tego, jaką metodę płatności wybiorą Państwo w procesie zamówienia, przekazujemy instytucji kredytowej realizującej płatność lub zaangażowanym przez nas dostawcom usług płatniczych. Po części dostawcy usług płatniczych zbierają i przetwarzają te dane również jako podmioty odpowiedzialne. Obowiązują wtedy informacje o polityce prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
3.8.3 Zapowiedź paczkiAby umożliwić zapowiedź Państwa paczek, przekazujemy w ramach wykonywania umowy Państwa adres e-mail i numer telefonu firmie DHL. Firma ta przetwarza dane jako podmiot odpowiedzialny.
3.9 Przekazywanie odbiorcom spoza EOGMożemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub dostępna była Państwa zgoda na przekazywanie danych.
Można u nas uzyskać rozeznanie co do odbiorców w krajach trzecich i otrzymać kopię konkretnie uzgodnionych regulacji dotyczących zapewniania odpowiedniego poziomu ochrony danych. Proszę wykorzystać do tego dane zawarte w punkcie Kontakt.
3.10 Okres zapisania i terminy przechowywaniaPaństwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).
4. Konkursy lub akcje rabatoweJeżeli uczestniczą Państwo w naszym konkursie lub w naszej akcji rabatowej, wykorzystujemy Państwa dane do powiadomienia o wygranej i do reklamy naszych produktów w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź o ile wyrazili Państwo na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów lub akcji rabatowych znajdują się w warunkach udziału w nich.
5. Wykorzystywanie ciasteczek
5.1 Informacje ogólneCiasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online. Gdy ta oferta online zostanie ponownie wyświetlona przez Państwa, przeglądarka odsyła zawartość ciasteczek z powrotem do odnośnego dostawcy usług i umożliwia w ten sposób rozpoznanie urządzenia końcowego. Odczyt ciasteczek umożliwia nam optymalne dopasowanie oferty online do Państwa i ułatwienie Wam korzystania z niej.
5.2 Wyłączanie i usuwanie ciasteczekGdy przeglądają Państwo nasze strony internetowe, zostajecie zapytani w wyskakującym oknie Cookie Layer, czy zgadzacie się na ciasteczka ustawiane na naszej stronie czy też chcielibyście je wyłączyć w ustawieniach.
Jeżeli zdecydują się Państwo, by nie zgodzić się na ciasteczka, wówczas w Waszej przeglądarce ustawione zostanie ciasteczko opt-out. Ciasteczko to służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Wyłączenie ciasteczek może jednak prowadzić do tego, że poszczególne funkcje naszych stron internetowych nie będą już dostępne dla Państwa. Proszę pamiętać, że ciasteczko opt-out może ze względów technicznych znaleźć zastosowanie tylko w odniesieniu do przeglądarki, z której zostało ustawione. Jeżeli usuną Państwo ciasteczka lub użyją innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać wyboru opt-out.
Możliwość ustawienia nie obejmuje ciasteczek, które zostały ustawione przez innych dostawców usług podczas przeglądania przez Państwa stron internetowych podmiotów trzecich.
Poprzez przeglądarkę można jednak w każdej chwili usunąć wszystkie ciasteczka. Odnośne informacje znajdują się w funkcjach pomocy przeglądarki. Również to może jednak prowadzić do tego, że poszczególne funkcje nie będą już dostępne dla Państwa.
Poza tym poprzez następującą stronę internetową istnieje możliwość zarządzania wykorzystywaniem ciasteczek przez dostawców zewnętrznych i dezaktywacji ich:http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.
Ta strona internetowa nie jest prowadzona przez nas, w związku z czym nie jesteśmy za nią odpowiedzialni i nie mamy wpływu na jej treści i dostępność.
5.3 Przegląd wykorzystywanych przez nas ciasteczekW tym punkcie znajduje się przegląd wykorzystywanych przez nas ciasteczek.5.3.1 Koniecznie potrzebne ciasteczkaOkreślone ciasteczka są potrzebne, abyśmy mogli bezpiecznie udostępniać swoją ofertę online. Ta kategoria obejmuje np.
 • ciasteczka służące do identyfikacji bądź uwierzytelniania naszych użytkowników;
 • ciasteczka tymczasowo zapisujące określone dane wprowadzone przez użytkowników (zawartość koszyka lub formularza);
 • ciasteczka zapisujące określone preferencje użytkowników (np. ustawienia wyszukiwania lub języka);
 • ciasteczka zapisujące dane w celu zagwarantowania bezzakłóceniowego odtwarzania treści wideo i audio.

5.3.2 Ciasteczka analityczneWykorzystujemy ciasteczka analityczne, aby móc zarejestrować nawyki użytkowe (np. klikane banery reklamowe, odwiedzane podstrony, stawiane zapytania wyszukiwawcze) naszych użytkowników i przeanalizować je w formie statystycznej.
5.3.3 Ciasteczka reklamowe Wykorzystujemy ciasteczka również do celów reklamowych. Utworzone za pomocą tych ciasteczek profile dotyczące nawyków użytkowych (np. klikane banery reklamowe, odwiedzane podstrony, stawiane zapytania wyszukiwawcze) są wykorzystywane przez nas do wyświetlania Państwu reklam bądź ofert dostosowanych do Waszych zainteresowań ("reklama oparta na zainteresowaniach").
5.3.4 Ciasteczka reklamowe podmiotów trzecichPozwalamy również innym firmom zbierać dane naszych użytkowników za pomocą ciasteczek reklamowych. Umożliwia to nam i podmiotom trzecim wyświetlanie osobom korzystającym z naszej oferty online reklamy opartej na zainteresowaniach, która ogólnie i bez ograniczenia do naszej oferty online bazuje na analizie Państwa nawyków użytkowych (np. klikane banery reklamowe, odwiedzane podstrony, zapytania wyszukiwawcze).
5.3.5 Ciasteczka konwersyjneNasi partnerzy zajmujący się śledzeniem konwersji tworzą ciasteczko na Państwa komputerze („ciasteczko konwersyjne“), gdy tylko poprzez ogłoszenie odnośnego partnera dotrzecie na naszą stronę internetową. Ciasteczka te z reguły po 30 dniach tracą ważność. Jeżeli odwiedzą Państwo nasze określone strony i ciasteczko jeszcze nie straciło ważności, wraz z odnośnym partnerem zajmującym się śledzeniem konwersji możemy rozpoznać, że określony użytkownik kliknął na ogłoszenie i w ten sposób został przekierowany na naszą stronę. Informacje uzyskane za pomocą ciasteczka konwersyjnego służą do tworzenia statystyk konwersji i poznania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli na odnośne ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem śledzenia konwersji.
5.3.6 Ciasteczka śledzące w związku z wtyczkami społecznościowymiNa niektórych stronach naszej oferty online znajdują się treści i usługi innych dostawców (np. Facebook, Twitter), którzy ze swej strony mogą wykorzystywać ciasteczka i komponenty aktywne. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez tych dostawców. Bliższe informacje na temat wtyczek społecznościowych znajdują się w punkcie Wtyczki społecznościowe.
6. Analiza internetowa Potrzebujemy informacji statystycznych dotyczących korzystania z naszej oferty online, aby móc ją uczynić bardziej przyjazną dla użytkownika, dokonywać pomiarów zasięgu i prowadzić badanie rynku.
Do tego celu używamy opisanych w niniejszym punkcie narzędzi analizy internetowej.
Utworzone tymi narzędziami za pomocą ciasteczek analitycznych lub przez analizę plików dziennika profile korzystania nie są łączone z danymi osobowymi. Narzędzia nie wykorzystują w ogóle adresów IP użytkowników lub skracają je natychmiast po zebraniu danych.
Dostawcy narzędzi przetwarzają dane tylko jako podmioty przetwarzające zgodnie z naszymi poleceniami i nie do własnych celów.
W odniesieniu do każdego narzędzia dostępne poniżej są informacje dotyczące dostawcy i tego, jak można nie zgodzić się na zbieranie i przetwarzanie danych przez narzędzie.
W przypadku narzędzi pracujących z ciasteczkami opt-out należy pamiętać, że funkcja opt-out odnosi się do urządzenia bądź przeglądarki i zasadniczo dotyczy tylko używanego właśnie urządzenia końcowego bądź używanej przeglądarki. W przypadku używania kilku urządzeń końcowych bądź przeglądarek należy ustawić opt-out na każdym urządzeniu końcowym z osobna i w każdej używanej przeglądarce.
Ponadto można również ogólnie uniemożliwić tworzenie profili korzystania, dezaktywując generalnie wykorzystywanie ciasteczek; odnośnie do tego patrz punkt Wyłączanie i usuwanie ciasteczek.
7. Korzystanie z narzędzi do retargetowaniaDo optymalizacji naszego marketingu internetowego wykorzystujemy tzw. technologie retargetowania. W ten sposób oferta online ma stać się bardziej interesująca dla Państwa i dostosowana do Waszych potrzeb. Do tego celu używamy narzędzi wymienionych poniżej.
Utworzone tymi narzędziami za pomocą ciasteczek reklamowych bądź ciasteczek reklamowych podmiotów trzecich, internetowych znaków nawigacyjnych (niewidoczne grafiki, zwane też pikselami lub pikselami śledzącymi) lub porównywalnych technologii profile korzystania nie są łączone z danymi osobowymi.
Narzędzia są używane przez dostawców do wyświetlania naszym użytkownikom w naszej ofercie online i w ofertach podmiotów trzecich reklamy opartej na zainteresowaniach i do kierowania tym, z jaką częstością użytkownicy widzą określone ogłoszenia. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku z narzędziami jest dostawca narzędzia. Dostawcy narzędzi przekazują informacje w podanych wyżej celach ewentualnie również stronom trzecim.
Narzędzia nie przetwarzają w ogóle adresów IP użytkowników lub skracają je natychmiast po zebraniu danych.
W odniesieniu do każdego narzędzia dostępne są informacje dotyczące dostawcy i tego, jak można nie zgodzić się na zbieranie danych za pomocą tego narzędzia.
W przypadku narzędzi pracujących z ciasteczkami opt-out należy pamiętać, że funkcja opt-out odnosi się do urządzenia bądź przeglądarki i zasadniczo dotyczy tylko używanego właśnie urządzenia końcowego bądź używanej przeglądarki. W przypadku używania kilku urządzeń końcowych bądź przeglądarek należy ustawić opt-out na każdym urządzeniu końcowym z osobna i w każdej używanej przeglądarce.
Ponadto można również ogólnie uniemożliwić tworzenie profili korzystania, dezaktywując generalnie wykorzystywanie ciasteczek; odnośnie do tego patrz punkt Wyłączanie i usuwanie ciasteczek.
Więcej informacji o reklamie opartej na zainteresowaniach jest dostępnych na portalu użytkowników http://www.meine-cookies.org. Poprzez następujący link do tego portalu mogą Państwo ponadto zobaczyć stan aktywacji narzędzi różnych dostawców oraz nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez te narzędzia: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.
Generalna możliwość wyrażenia braku zgody w odniesieniu do różnych narzędzi zwłaszcza amerykańskich dostawców jest dostępna również pod następującym linkiem: http://www.networkadvertising.org/choices/.
Przedstawiając szczegółowo, używane są następujące narzędzia:
8. Przetwarzanie danych dotyczących Państwa lokalizacjiNasza oferta obejmuje również usługi lokalizacyjne, którymi proponujemy Państwu specjalne oferty dopasowane do Waszej lokalizacji. Aby móc oferować Państwu te funkcje aplikacji, rejestrujemy po trzy ostatnie lokalizacje GPS przesłane przez mobilne urządzenie końcowe i Państwa adres IP, jeżeli udzielacie na to zgody. Nie tworzymy przy tym profilu przemieszczania się. Funkcję tę można zdezaktywować w ustawieniach odnośnej aplikacji lub systemu operacyjnego mobilnego urządzenia końcowego i aktywować z powrotem lub zdezaktywować tymczasowo poprzez tryb przerwy, nie ograniczając przy tym podstawowej funkcjonalności aplikacji.
9 Wtyczki społecznościoweW naszej ofercie online używamy wtyczek społecznościowych różnych serwisów społecznościowych; są one opisane pojedynczo w niniejszym punkcie. Podczas używania wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że Państwa przeglądarka internetowa wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli nie posiadacie konta użytkownika u tego dostawcy lub akurat nie jesteście tam zalogowani. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA). Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danychzbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek. Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego. Jeśli nie chcą Państwo, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać odnośnych wtyczek.
9.1 Wtyczki FacebookaFacebook jest prowadzony pod adresem www.facebook.com przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, i pod adresem www.facebook.de przez firmę Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/plugins; informacje na temat polityki prywatności Facebooka znajdują się tutaj: http://www.facebook.com/policy.php.
9.2 Wtyczki TwitteraTwitter jest prowadzony przez firmę Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Przegląd wtyczek Twittera i ich wyglądu znajduje się tutaj: https://twitter.com/about/resources/buttons; informacje na temat polityki prywatności Twittera znajdują się tutaj: https://twitter.com/privacy.
9.3 Wtyczki Google+Google+ jest prowadzony przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Przegląd wtyczek Google+ i ich wyglądu znajduje się tutaj: https://developers.google.com/+/plugins; informacje na temat polityki prywatności Google+ znajdują się tutaj: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
9.4 Wtyczki PinterestuPinterest jest prowadzony przez firmę Pinterest Inc, 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). Przegląd wtyczek Pinterestu i ich wyglądu znajduje się tutaj: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; informacje na temat polityki prywatności Pinterestu znajdują się tutaj: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
9.5 Wtyczki InstagramaInstagram jest prowadzony przez firmę Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Przegląd wtyczek Instagrama i ich wyglądu znajduje się tutaj: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; informacje na temat polityki prywatności Instagrama znajdują się tutaj: https://help.instagram.com/155833707900388/.
10. Social login (logowanie przez serwisy społecznościowe)Dajemy Państwu możliwość zalogowania się w naszej ofercie online przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter. W celu rejestracji zostaną Państwo przekierowani na stronę odnośnego serwisu społecznościowego, gdzie możecie się zalogować za pomocą swoich tamtejszych danych. Wskutek tego Państwa konto w danym serwisie zostanie połączone z naszą usługą. Zostaną nam przy tym przesłane przez serwis społecznościowy informacje z Państwa dotychczasowego profilu publicznego, Państwa adres e-mail i znaki identyfikacyjne Waszych znajomych z odnośnego serwisu oraz ewentualnie inne dane. W drugą stronę, wykorzystywany do rejestracji serwis społecznościowy otrzyma Państwa status logowania, informacje o przeglądarce i Wasz adres e-mail. Lokalizacja dostawcy serwisu społecznościowego bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG(np. w USA). Jeśli nie chcą Państwo, by odbywało się przesyłanie danych między nami a serwisami społecznościowymi, proszę wówczas nie logować się przez społecznościowe usługi rejestracji, lecz zamiast tego skorzystać z naszych własnych usług logowania.
11. YouTubeTa oferta online używa platformy wideo YouTube, która jest prowadzona przez firmę YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo. Gdy wyświetlą Państwo odpowiednią stronę naszej oferty, zintegrowany YouTube Player nawiązuje połączenie z serwisem YouTube, aby plik wideo lub audio mógł zostać przesłany i odtworzony. Również dane są przy tym przesyłane do serwisu YouTube jako podmiotu odpowiedzialnego. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych przez YouTube. Więcej informacji o zakresie i celu gromadzenia danych, o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez YouTube, o Państwa prawach i możliwych do wybrania opcjach ochrony danych znajduje się w informacji o polityce prywatności serwisu YouTube.
12. SpołecznościOferujemy Państwu możliwość zostania członkiem jednej z naszych społeczności DOSTAWCÓW (jak społeczność NAZWA lub forum NAZWA). Mogą Państwo zarejestrować się tam, utworzyć profil użytkownika i komunikować się z innymi członkami. Wygenerowane tam Państwa dane wykorzystujemy tylko w ramach złożonej tam przez Was deklaracji zgody do odnośnych celów marketingowych, badania rynku i serwisowych. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę. Poprzez maskę wprowadzania w odnośnej społeczności mają Państwo możliwość wyboru, czy poszczególne informacje z Waszego profilu użytkownika mają być pokazywane wszystkim członkom społeczności czy też jedynie tamtejszym znajomym czy mają pozostać prywatne. Wszystkie inne dane, które Państwo generują w społecznościach, np. przez zamieszczanie komentarzy lub zdjęć, są natomiast automatycznie dostępne publicznie i łączone z Waszym profilem użytkownika.
13. Zewnętrzne linkiNasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − niezwiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu w link nie mamy już wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych (jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się link) przesłanych podmiotowi trzeciemu wraz z kliknięciem w link, ponieważ postępowanie podmiotów trzecich oczywiście nie podlega naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie.
14. BezpieczeństwoNasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych.
Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.
15. Prawa użytkownikówW celu dochodzenia swoich praw proszę skorzystać z danych zamieszczonych w punkcie Kontakt. Proszę przy tym zadbać, by możliwa była dla nas jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.
Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.
Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).
Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu:Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
Odwołanie zgody:Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.
15.1 Możliwość przenoszenia danychMają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
15.2 Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczegoMają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu ochrony danych. Mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź regionu lub do organu ochrony danych właściwego dla nas. Jest to:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

16. Zmiana informacji o polityce prywatnościZastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.
17. KontaktJeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić pod adresem podanym w punkcie "Podmiot odpowiedzialny".
Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy kliknąć w poniższy link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

W odniesieniu do dochodzenia swoich praw oraz do sugestii i zażaleń dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz do odwołania swojej zgody zalecamy, by zwrócili się Państwo do pełnomocnika naszego koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych):
Inspektor Ochrony Danych
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart, GERMANY

lub na adres mailowy: DPO@bosch.com
Stan na 03.06.2020