Strona główna
Oferta przeglądów eksploatacyjnych urządzeń diagnostycznych BOSCH
  Oferta przeglądów eksploatacyjnych urządzeń diagnostycznych BOSCH:
 • ACS 5xx/6xx (400 zł / 800 zł)Dla urządzeń obsługi układu klimatyzacji w pojazdach firma BOSCH proponuje dwa odzaje przeglądów, w zależności od wykonanego resursu filtra osuszacza oraz oleju pompy próżniowej maszyny:Przegląd podstawowy zalecamy dla: urządzeń z resursem filtra osuszacza powyżej 55 kg oraz oleju pompy próżniowej 25 rbh. oraz z pominięciem resursów dla wszystkich maszyn przed sezonem A/C.
   Zakres przeglądu:
  • kontrola wyłącznika ciśnienia
  • kontrola i kalibracja czujnika ciśnienia, jeśli wymagane
  • sprawdzenie, czyszczenie układu usuwania zużytego oleju
  • sprawdzenie szczelności urządzenia
  • kontrola, wymiana oleju kompresora jeśli wymagane
  • kalibracja wag olejowych
  • kalibracja wagi czynnika R134a
  • instalacja aktualnego firmware
  Przegląd pełny zalecamy dla urządzeń z resursem filtra osuszacza powyżej 95 kg, oraz oleju pompy 50 rbh.
   Zakres przeglądu:
  • kontrola wyłącznika ciśnienia
  • kalibracja czujnika ciśnienia
  • sprawdzenie układu usuwania zużytego oleju
  • sprawdzenie szczelności urządzenia
  • wymiana oleju kompresora, jeśli wymagane
  • kalibracja wag olejowych
  • kalibracja wagi czynnika R134a
  • kalibracja czujnika ciśnienia
  • instalacja aktualnego firmware
  • wymiana uszczelnień przewodów hydr. miękkich (4szt.) jeśli wymagane
  • wymiana oleju pompy próżniowej (w cenie przeglądu zawarty olej)
  • wymiana filtra osuszacza (w cenie przeglądu zawarty filtr)
  • przeniesienie na PC oraz kasowanie informacji o wykonanych obsługach A/C
  • kontrola sprawności obsługi A/C na pojeździe
 • EPS 200 ( 500 zł )
   Dla urządzenia do badania wtryskiwaczy, firma BOSCH zaleca terminowe wykonywanie, samodzielnej konserwacji w zakresie opisanym w instrukcji obsługi urządzenia oraz pełnego przeglądu serwisowego maszyny co 6 miesięcy w zakresie:
  • wymiana filtra w zbiorniku z wymianą płynu probierczego i czyszczeniem zbiornika
  • Wymiana filtra przed przepływomierzem
  • czyszczenie filtrów siatkowych, w razie uszkodzenia wymiana
  • mycie wewnętrzne przepływomierza
  • sprawdzenie o-ringów komory wtryskowej – w razie uszkodzenia wymiana
  • test szczelności urządzenia – test przewodu wysokociśnieniowego, test złączy
  • kalibracja czujnika ciśnienia
  • test wzorcowego wtryskiwacza Common Rail w celu sprawdzenia poprawności działania przepływomierza
 • EFLE 5x/6x oraz MLD 1/9 (300 zł)
   Dla urządzeń specjalistycznych typu EFLE 5x/6x lub MLD 1/9, firma BOSCH proponuje przegląd maszyny w zakresie:
  • kontrola luzów prowadnicy głowicy pomiarowej oraz układu jezdnego
  • kontrola pionu ramienia ustalającego wysokość mocowania głowicy pomiarowej
  • kontrola/korekta odchylania ekranu względem soczewki skupiającej
  • weryfikacja sprawności działania luxometru
  • smarowanie/ kontrola łożyskowania, posuwu
  • wystawienie świadectwa prawidłowości wskazań
 • BEA x50/460 (550 zł)
   Dla analizatorów spalin ETT / BEA, firma BOSCH proponuje przegląd maszyny w zakresie:
  • kontrola czystości połączeń pneumatycznych wewnętrznych
  • czyszczenie odstojnika
  • wymiana filtrów
  • sprawdzenie działania pompy
  • justowanie mieszaniną gazów wzorcowych
  • sprawdzenie prawidłowości wskazań
  • wystawienie świadectwa prawidłowości wskazań
  • sprawdzenie kompletności dokumentacji CE/MID
 • BSA 4xxx/25x (800 zł)
   Dla rolek hamUlcowych typu BSA firma BOSCH proponuje przegląd maszyny w zakresie:
  • wymiana oleju przekładni / jeśli występuje (olej w cenie przeglądu)
  • czyszczenie mechanizmów pomiarowych i wykonawczych urządzenia
  • sprawdzenie działania czujników indukcyjnych
  • kalibracja tensometrów pomiarowych
  • sprawdzenie prawidłowości wskazań
  • kasowanie przeglądu serwisowego / jeśli występuje
  • wystawienie świadectwa prawidłowości wskazań
 • SDL 4xxx/26x (900 zł)
   Dla linii diagnostycznych typu SDL firma BOSCH proponuje przegląd maszyny w zakresie:
  • wymiana oleju przekładni / jeśli występuje (olej w cenie przeglądu)
  • spr. działania czujników indukcyjnych
  • czyszczenie mechanizmów pomiarowych i wykonawczych urządzenia
  • kalibracja tensometrów pomiarowych
  • sprawdzenie prawidłowości wskazań
  • kasowanie przeglądu serwisowego / jeśli występuje
  • wystawienie świadectwa prawidłowości wskazań
 • FWA 4xxx (700 zł)
   Dla urządzeń do wykonywania pomiarów i regUlacji zawieszeń pojazdów firma BOSCH proponuje przegląd maszyny w zakresie:
  • kontrola ławy pomiarowej / niwelacji podnośnika (jeśli dotyczy)
  • kontrola stanu technicznego płyty odprężającej
  • sprawdzenie hardware urządzenia (przewody pom, PC, messprocesor, comm. procesor, ukł zasil głowic, ukł. referenc., spr. akumUlatorów głowic w zależności od wersji).
  • weryfikacja stanu elementów mechanicznych maszyny (obrotnice, ukł. łożyskowania pł. odpr., blokady kierownicy, blokady hamUlca
  • czyszczenie układu pomiarowego urządzenia
  • czyszczenie urządzenia
  • kalibracja głowic pomiarowych
  • wydruk wyników kalibracji w protokole przeglądu.
  • kontrola działania na pojeździe
  • wystawienie świadectwa prawidłowości wskazań
 • WBE/MT/WB ( 300 zł))
   Dla urządzeń do wyważania kół pojazdów os./dost./bus firma BOSCH proponuje przegląd maszyny w zakresie:
  • wstępna kontrola działania urządzenia (pUlpit ster., ekran, blokada hamUlca el. Magn jeśli występuje, ukł. dociskowy koła pneumatyczny jeśli wystepuje.
  • kontrola stanu technicznego hamUlca / regUlacja
  • kontrola silnika
  • kontrola stanu technicznego paska napędowego
  • kontrola układu mocowania koła / kalibracja kołnierza
  • kontrola wskazań czujników wyważania / kalibracja
  • kontrola sprawności suwmiarki, ramienia pomiarowego (mech, elektr.) / kalibracja
  • kontrola czujnika prędkości obrotowej / regUlacja
  • kontrola układu pozycjonowania ciężarków (laser/easyfix) w zależności od wersji
  • pomiar kontrolny w trybie szybkim oraz standard (jeśli występuje)
  • dodatkowe szkolenie z obsługi urządzenia, wyk. nastaw podst. oraz użytk. (+ 100 zł netto)
 • TCE/MS/WB (250 zł)
   Dla urządzeń do montażu i demontażu opon pojazdów os./dost./bus firma BOSCH proponuje przegląd maszyny w zakresie którego wchodzi kontrola stanu technicznego:
  • przekładni ślimakowej
  • układu dostarczania powietrza,
  • układu sterowania pneumatyką
  • zbijaka opon
  • ramienia uchylnego (m.in. regUlacja luzów blokady).
  • zespołu wspomagającego TCE 100/200/300
 • Podnośniki BOSCH (VLE 400 zł / VLH 600 zł / VLS 600 zł)
   Dla podnośników pojazdów os./dost./bus firma BOSCH proponuje przegląd maszyny w zakresie którego wchodzi kontrola stanu technicznego:
  • smarowanie / oliwienie elementów wymaganych w DTR
  • czyszczenie mechanizmów mechanicznych i el - mechanicznych podnośnika
  • kontrola stanu technicznego elementów nośnych (nakrętka, śruba, liny nośne)
  • kontrola stanu technicznego części elektromechanicznych / regUlacja
  • kontrola sprawności układów zabezpieczających
  • kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej podnośnika
  • kontrola sprawności elementów eksploatacyjnych (talerze wsporcze, pasek)
  • sprawdzenie kompletacji dokumentacji dla UDT
  • wpis przeglądu uprawnionego konserwatora do książki eksploatacyjnej dźwignika
  • niwelacja podnośnika (4-kol., nożycowe)
  • wymiana oleju jeśli wymagana (podn. hydraUliczne)
  • kontrola poziomowania kolumn, zakotwiczenia
Ceny nie zawierają kosztów części eksploatacyjnych.
Ceny nie zawierają kosztów dojazdu do klienta.
Podane ceny są cenami NETTO.

Kontakt

Karolina Piotrowska
Karolina.Piotrowska2@pl.bosch.com
604 132 565
Każdy warsztat może bezpośrednio zgłosić się do jednego z Autoryzowanego Serwisu Urządzeń Diagnostycznych BOSCH.